Rekrutacja

 Decyzją MEN do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty ( w tym przedszkoli).Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu naszej placówki kończymy czas rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2020 r. Lista dzieci przyjętych …

Wydarzenia tego miesiąca

10 marca –godz. 8:00 ? 9:30 – konsultacje indywidualne z nauczycielem (p. Ania) (możliwość indywidualnej rozmowy z nauczycielem na temat rozwoju dziecka). Prosimy chętnych rodziców o wpisanie się na listę. 15 marca – godz. 9:00 – Msza Św. z udziałem dzieci i rodziców (kaplica sióstr ). 16 marca ? godz. 13:00 Teatr Eden …

Rekrutacja na rok 2020/2021

Drodzy Rodzice!!! Od 2 marca do 23 marca prowadzona będzie rekrutacja dzieci do naszego Przedszkola. Karty zgłoszenia na rok 2020/2021 można pobrać w sekretariacie przedszkola oraz u wychowawców grupy. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają inną kartę zgłoszenia niż nowi rodzice. Każdy rodzic ubiegający się o umieszczenie dziecka w …