Termin rekrutacji

Od 4 marca do 23 marca prowadzona będzie rekrutacja dzieci do naszego Przedszkola. Karty zgłoszenia na rok 2024/2025 można pobrać w sekretariacie przedszkola, u wychowawców grupy lub ze strony internetowej www.dziecidobregoojca.pl Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają inną kartę zgłoszenia niż nowi rodzice. Każdy nowy rodzic ubiegający się o …