Nauczyciel

Nauczyciel w naszym przedszkolu pełni rolę przewodnika, który poprzez obserwację dzieci ukierunkowuje ich działania i stwarza warunki do pełnego rozwoju każdemu z nich. Systematycznie troszczy się o otoczenie w którym przebywają dzieci, stwarzając atmosferę zachęcającą dzieci do działania, współpracy i systematyczności.

Nauczyciel:
• Mówi do dziecka cicho i ciepło, nie podnosi głosu
• Rozmawia z dzieckiem na poziomie jego wzroku
• Zna materiał rozwojowy z którym pracuje dziecko

Do zadań nauczyciela należą:
• Obserwacja dzieci
• Planowanie pracy
• Organizowanie otoczenia
• Organizowanie zajęć i zabaw dla dzieci
• Współpraca z rodzicami