Nauczyciel

Nauczyciel w naszym przedszkolu pełni rolę przewodnika, który poprzez obserwację dzieci ukierunkowuje ich działania i stwarza warunki do pełnego rozwoju każdemu z nich. Systematycznie troszczy się o otoczenie w którym przebywają dzieci, stwarzając atmosferę zachęcającą dzieci do działania, współpracy i systematyczności.

Nauczyciel:
? Mówi do dziecka cicho i ciepło, nie podnosi głosu
? Rozmawia z dzieckiem na poziomie jego wzroku
? Zna materiał rozwojowy z którym pracuje dziecko

Do zadań nauczyciela należą:
? Obserwacja dzieci
? Planowanie pracy
? Organizowanie otoczenia
? Organizowanie zajęć i zabaw dla dzieci
? Współpraca z rodzicami