Alleluja! Jezus Żyje, już Go dłużej grób nie kryje!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Niech Boży pokój zagości w naszych sercach i domach.

Niech Zmartwychwstały opromienia nas swoim blaskiem przynosząc radość i nadzieję!