Rekrutacja

 Decyzją MEN do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty ( w tym przedszkoli).Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu naszej placówki kończymy czas rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2020 r.
Lista dzieci przyjętych – będzie wywieszona w przedszkolu dnia 5 maja 2020 r. W celu uzyskania informacji można kontaktować się również telefonicznie.