Misja

Misją przedszkola jest

Kształtowanie w każdym dziecku
świadomości bycia dzieckiem Bożym
poprzez wychowanie chrześcijańskie
w duchu rodzinnym.

Chcemy aby każde dziecko poprzez codzienną działalność:

1. Odkrywało obecność Boga w sobie i w drugim człowieku.
2. Poznawało i rozwijało swoje zdolności.

Cel ten realizowany w oparciu o założenia wiary katolickiej oraz pedagogikę Marii Montessori.

Pragniemy rozwijać współpracę z rodzicami poprzez umożliwienie im aktywnego udziału w życiu przedszkola oraz przez współdziałanie z nimi w chrześcijańskim i ogólnym wychowaniu dziecka.
Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim. Staramy się stwarzać dzieciom warunki do tego aby mogły wzrastać w chrześcijańskiej atmosferze.

W naszym codziennym podejściu do dzieci bierzemy pod uwagę prawdę, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, z czego wynika wielkość i godność każdej osoby ludzkiej. Każdy z nas został stworzony z miłości w sposób niepowtarzalny przez samego Boga. Każde dziecko powinno więc uczyć się odkrywać w sobie to co najlepsze, to co Boże, co zostało mu dane z miłości Stwórcy.
Pierwszym darem Bożej miłości jest życie, przekazane mu przez rodziców, od których w wychowaniu dziecka zależy najwięcej. W naszej przedszkolnej wspólnocie, podczas codziennej modlitwy dziękujemy Bogu za rodziców i za rodziny, w których każde z dzieci może wzrastać w miłości. Dzieci w spontanicznej modlitwie dziękują za mamę, tatę, rodzeństwo… Podkreśleniu ważności rodziny mają służyć również organizowane spotkania, w których bierze udział cała rodzina: wspólna Msza Święta, Różaniec, Wigilia, Bal Karnawałowy, ogniska, Dzień Mamy, Taty, Dziadków i inne.

Przebywając kilka godzin w grupie przedszkolnej, wśród rówieśników, dzieci uczą się tego, że obok nich żyją również inni, równie ważni i kochani, jak oni. Trzeba się podzielić, pomóc młodszemu w wykonaniu trudnego dla niego zadania… Wiele sytuacji z codziennego życia w przedszkolu wymaga interwencji nauczyciela, lub innej osoby dorosłej, która pomoże, wyjaśni, wytłumaczy…

W wielu sytuacjach dzieci uczą się odkrywać obecność Boga pośród nich. Każdy dzień rozpoczynany jest wspólną modlitwą, podczas której dzieci, tak jak potrafią wyrażają swoje podziękowania i prośby, kierowane do Boga. Dziękują za to co ich spotyka, za rodziców, kolegów, za otrzymaną rzecz… Codziennie też dziękują za osobę Anioła Stróża i za Jego opiekę. Każdy posiłek rozpoczynany jest wspólną modlitwą. Poprzez udział w katechezie, która odbywa się dwa razy w tygodniu, dzieci poznają wydarzenia biblijne i znaczenie Bożej obecności w codzienności. Śpiewanie piosenek o tematyce religijnej, sprawia, że dzieci cieszą się obecnością Bożą i poznają Boga w radosny sposób.

Poznawanie świata, który ich otacza, sprawia, że odkrywają obecność Boga we wszystkim – w przyrodzie, w drugim człowieku, w zabawie, słuchanej czy oglądanej bajce. To wszystko, pod warunkiem, że podane jest dziecku w czystej formie – bez przemocy, wulgaryzmu, niezdrowej konkurencji, zbędnych świecidełek i reklam, sprawia, że może się ono prawidłowo rozwijać i cieszyć się życiem.