Nasza misja

Misją przedszkola jest:

Kształtowanie w każdym dziecku świadomości bycia dzieckiem Bożym poprzez wychowanie chrześcijańskie w duchu rodzinnym.